Pencereyi Kapat
Businessman searching for an answer
Bildirim bulunmuyor!
Businessman searching for an answer
Favori bulunmuyor!
pexels-alexander-isreb-1797393-1
İsim Soyisim
Telefon Numarası
E-Posta
Şifre
hesap-messages-error
Mesajları görüntülemek
İçin lütfen giriş yap

Mesajları görüntülemek ve harika
özellikleri keşfetmek için lütfen giriş yapın

hesap-notifications-error
Bildirimleri görüntülemek
İçin lütfen giriş yap

Bildirimleri görüntülemek ve harika
özellikleri keşfetmek için lütfen giriş yapın

hesap-favorites-error
Favorileri görüntülemek
İçin lütfen giriş yap

Favorileri görüntülemek ve harika
özellikleri keşfetmek için lütfen giriş yapın

hesap-favorites-error
Favorilere eklemek
İçin lütfen giriş yap

Favorilere eklemek ve harika
özellikleri keşfetmek için lütfen giriş yapın

KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.), Emirbeyazıt Mah. Kurşunlu cd. Girgin İş hanı. 11/202 Menteşe/Muğla adresinde mukim Mustafa Demiryürek- Emlak Varsa  tarafından https://emlakvarsa.com alan adı ve EmlakVarsa uygulaması üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılması kurallarını düzenlemektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Emlak Varsa web sitesini ı ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”, “Üye”, “Kullanıcılar” veya “Üyeler”) tarafından, websitesi ve ziyaret edilmeden önce okunması gereklidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, websitesinin kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’ nın websitesini kullanması halinde, yazılı şartlar kabul edilmiş ve onaylamış olur.


Emlak Varsa İletişim Bilgileri:
Adres: Emirbeyazıt Mah. Kurşunlu cd. Girgin İş hanı. 11/202 Menteşe / Muğla
Telefon Numarası : 0545 572 16 09
İnternet Sitesi: emlakvarsa.com
E-Posta Adresi: help@ emlakvarsa.com


1. TANIM VE KISALTMALAR

Kısaltma Tanım
Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve 
yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç 
olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya 
veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri
 işleyen kişilerdir

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun/KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel 
verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,
 yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi 
gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale gelmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde
 erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez 
ve tekrar  kullanılamaz hale getirilmesi

Kurul

Kişisel Verileri Koruma KuruluTaraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Emlak Varsa Sitesinin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


2. AMAÇ

Mustafa Demiryürek-Emlak Varsa  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘KVKK,’ ‘Kanun’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için çalışmaktadır.

İşbu Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (‘Politika’), kişisel verilerin EMLAK VARSA tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, aktarılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, EMLAK VARSA  tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar EMLAK VARSA  çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerini, ziyaretçilerini ve EMLAK VARSA ile ilişki içerisinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.3. KAPSAM

İşbu Politika, EMLAK VARSA’un KVKK kapsamında bulunan veri işleme süreçlerinde uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz Emlak Varsa tarafından açık rızanız doğrultusunda ve tarafınızla kurulacak olan sözleşmenin kurulması ve ifası için, internet sitesi ve diğer kaynaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 11(b) ve 11(c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Emlak Varsa İletişim Bilgileri:
Adres: Emirbeyazıt Mah. Kurşunlu cd. Girgin İş hanı. 11/202 Menteşe / Muğla
Telefon Numarası : 0545 572 16 09
İnternet Sitesi: emlakvarsa.com
E-Posta Adresi: help@ emlakvarsa.com